ISKRA  -  Poznaj pomysłodawcę Konsorcjum Narodowego; "WIELKIEJ KUŹNI POLSKICH PROJEKTÓW NARODOWYCH" i wspierającego go (wzajemnie) ruchu narodowego "JEDNOŚĆ dla WOLNOŚCI". Zostańmy przyjaciółmi!

PODPAŁKA - To wszyscy Polacy, którzy składają się na zrzutce finansowej. Poznaj ich. Bez nich, nie zrealizowałyby się żadne projekty Konsorcjum Narodowego.

OGIEŃ - To polski Naród. Wszyscy ci, którzy dostarczają Konsorcjum Narodowemu swoich pomysłów, wynalazków i innych, dla KOWADEŁ, czyli podkonsorcjów wykonawczych. Angażują w pomoc dla rozwoju Konsorcjum. 

PIEC - To Zarząd Konsorcjum Narodowego i jego współpracownicy badający pomysły przed ich dopuszczeniem do zrzutek, kontrolujący ich realizację i wydatkowanie środków; zespół weryfikacyjny, księgowość, prawnik, informatycy, inni.

KOWADŁA - Są to podkonsorcja, czyli grupy realizujące wybrane projekty narodowe, w specjalistycznych zespołach. Posiadają swoje merytoryczne zarządy, oparte na osobach mających doświadczenie z celem narodowym danej grupy.

ORGANIZACJA - W tym miejscu przedstawiamy całą strukturę i regulamin Konsorcjum Narodowego, zamieszczamy ogłoszenia o poszukiwanych współpracownikach. 

NARÓD - Nie każdy wie, czym jest naród! Nauka nie definiuje tego pojęcia. My to czynimy, dla sprawnego zjednoczenia narodowego i nie dopuszczenia w nasze środowisko, tych, którzy nam źle życzą - jako narodowi polskiemu, oraz dla sprawnej organizacji naszych celów.

"JEDNOŚĆ dla WOLNOŚCI" - To ruch narodowy, organizacja polityczna, również zainicjowana przez Konsorcjum Narodowe. Jeden z naszych wielkich projektów narodowych. Dla wzajemnego wspierania naszych działań. Jego nazwa, mówi za siebie. Polska, musi posiadać wolny naród polski, aby sama była silna i suwerenna, rozwijała się szybko i mądrze.