CENNIK UZYSKANIA PATENTU DLA WYNALAZKU I JEGO PROMOCJI

oraz HARMONOGRAM DZIAŁANIA

(publikowanie cennika bez zezwolenia autora jest zabronione)

Niniejszy cennik podajemy tylko dla przykładu, w celu udowodnienia, jak wysokie koszty musi ponieść polski wynalazca, aby mógł zrealizować swój pomysł. Cennik może się różnić w zależności czy biuro patentowe jest znane – renomowane, czy też z pewnych czynności wynalazca zrezygnuje narażając się na utratę własności intelektualnej.


1. Przekazanie i podpisanie umowy poufności na ujawnienie know - how, w tym na odległość. Wcześniej przesłanie jej Wynalazcy mailem, do zapoznania się.

BEZPŁATNIE – jednak umowy lepsze, wymagają indywidualnej konsultacji z prawnikiem i dopracowania.

KOSZT to wówczas – min. 1000zł.

Biura rzeczoznawców patentowych są instytucjami zaufania publicznego i ponoszą odpowiedzialność zawodową z tytułu naruszenia zasad poufności. Jednak należy sobie zdawać sprawę, że warto posługiwać się renomowanymi biurami, bo w przypadku konceptów wynalazczych o dużej potencjalnie wartości rynkowej, biuro musi dysponować zamkniętym zespołem (w tym grafikami), aby wynalazek nie wyciekł na zewnątrz. Z nimi również zawiera się umowy poufności. WKPPN – Podkonsorcjum Wynalazcze, taki zespół patentowy (renomowane biuro; strona wynalazki.pl) wybrało i samodzielnie przedstawia mu powierzone wynalazki, celem wszczęcia prac badawczych i patentowych. Dysponuje również własnym wzorem dobrej umowy poufności.


2. Konsultacje z zespołem specjalistów patentowych, nad;

1) Możliwością wykonania patentu dla zgłoszonego pomysłu. Ze szkiców i otrzymanego opisu ustnego lub pisemnego (na miejscu w Raciborzu). Przedstawiciel Podkonsorcjum Wynalazczego – WKPPN udaje się osobiście do Raciborza w celu omawiania projektów.

TUTAJ NASTĄPI OKREŚLENIE, NA CO MOŻE BYĆ UZYSKANA OCHRONA? Bez gwarancji innowacyjności.

A) Znak firmowy

B) Wzór użytkowy

C) Wzór przemysłowy

D) Wynalazek - patent

CENA 300 - 1500 ZŁ ( w zależności od ilości godzin poświęconej na konsultacje)


2) Wyborem najlepszej formy ochrony – czyli jednego z ww. rodzajów patentu lub kilku,

CENA (w cenie jw.) ZŁ


3) Określenie, JAK SKOMPLIKOWANE JEST ROZWIĄZANIE (KONCEPT)?

A) Rozwiązanie jest możliwe w wersji prostej (bez zastrzeżeń równoległych),

B) Rozwiązanie jest skomplikowane, (bez zastrzeżeń równoległych)

C) Rozwiązanie jest bardzo skomplikowane (bez zastrzeżeń równoległych)

CENA (w cenie jw.) ZŁ


4) Opłacalnością uzyskania patentu dla tego wynalazku/znaku/wzoru – wstępne rozpoznanie korzyści z niego (wyrobów, branży, przychodów), jeszcze bez biznesplanu, ewentualnie po konsultacji z wynalazcą (bo wielu ma jakieś rozeznanie rynkowe), nad możliwością odniesienia sukcesu sprzedaży wynalazku lub produkcji z niego.

CENA (w cenie jw.) ZŁ


5) Wstępne rozeznanie możliwości ochrony patentu i wyrobów z niego (czy ominięcie będzie łatwe, czy trudne, lub niemożliwe?)

CENA (w cenie jw.) ZŁ


6) wstępne rozeznanie, w jakich obszarach warto dokonać ochrony patentowej a tym samym badać potwierdzenie dla jego innowacyjności?

CENA (w cenie jw.) ZŁ


3. Profesjonalne zbadanie czy koncept wynalazczy, posiada zdolność patentową/innowacyjność (tak zwane przeszukiwanie archiwów), gdy jeszcze rysunek szczegółowy nie jest konieczny.

Na zlecenie Podkonsorcjum Wynalazczego – WKPPN, badanie przeprowadza renomowana firma rzeczoznawcza. Badanie jest nie podważalne a jego wyniki zostaną przedstawione później w zgłoszeniu patentowym.


NA JAKI OBSZAR MA BYĆ WYSZUKIWANIE WYMOGU INNOWACYJNOŚCI?

A) sama Polska, CENA od 500 ZŁ

B) sama Europa, CENA od 1500 ZŁ

C) Świat bez Chin; Europa i ważniejsze kraje świata (Kanada, USA, Brazylia, Indie) CENA od 3000 ZŁ

D) Chiny. CENA (do negocjacji) ZŁ


4. Opracowanie graficzne - standardowe, konceptu wynalazczego wraz z naniesionymi opisami zgodnymi z prawem patentowym, w liczbie niezbędnej do zgłoszenia w dokumentacji. Tak, aby rzecznik patentowy jedynie uzupełnił rysunki treścią opisu. Opracowuje biuro wybrane przez Podkonsorcum Wynalazcze – WKPPN. Stopień podstawowy, nieskomplikowany, na Polskę, dla;

A) Znak firmowy/marka, CENA od 1000 ZŁ

B) Wzór użytkowy, CENA 2000 ZŁ

C) Wzór przemysłowy, CENA 2000 ZŁ

D) Wynalazek – patent, CENA 1500 ZŁ


UWAGA; Przekazanie przez Wynalazcę dobrych rysunków, odpowiednio zmniejsza cenę.


5. Przekazanie przez PW-WKPPN materiałów renomowanemu biuru patentowemu w celu uzupełnienia dokumentacji i jej zgłoszenia tylko na kraj, na najkrótszy okres patentowy (oszczędność kosztów).

1) Opracowanie dokumentacji bez zastrzeżeń równoległych, na;

A) Znak firmowy, CENA od 3000 ZŁ

B) Wzór użytkowy, CENA od 6000 ZŁ

C) Wzór przemysłowy, CENA od 5000 ZŁ

D) Wynalazek – patent, CENA od 5000 ZŁ

2) Rozszerzenie opracowania dokumentacji o zastrzeżenia równoległe (inne wynalazki z wynalazku głównego)

A) dla znaku firmowego od każdego zastrzeżenia,

CENA (od 20% kosztów dokumentacji patentowej) ZŁ

B) dla wzoru użytkowego od każdego zastrzeżenia,

CENA (od 20% kosztów dokumentacji patentowej) ZŁ

C) dla wzoru użytkowego od każdego zastrzeżenia,

CENA (od 20% kosztów dokumentacji patentowej) ZŁ

D) dla wynalazku – patentu, od każdego zastrzeżenia,

CENA (od 20% kosztów dokumentacji patentowej) ZŁ

3) Zwiększenie ceny o poziom skomplikowania:

A) rozwiązanie w wersji prostej (bez zastrzeżeń równoległych),

CENA WYJŚCIOWA – bez zmian,

B) rozwiązanie jest skomplikowane, (bez zastrzeżeń równoległych), CENA WYŻSZA O 50%

C) rozwiązanie jest bardzo skomplikowane (bez zastrzeżeń równoległych)

CENA WYŻSZA O 100%

4) NA JAKI OBSZAR MA BYĆ OCHRONA? Koszty dokumentacji zgłoszeniowej – w tym; tłumaczeń, opłat urzędowych, na;

A) sama Polska, CENA 1500 ZŁ

B) sama Europa, CENA 12 000 ZŁ

C) Świat bez Chin; Europa i ważniejsze kraje świata (Kanada, USA, Brazylia, Indie), CENA od 30 000 ZŁ

D) Chiny. CENA (do negocjacji) ZŁ

5) NA JAKI OKRES MA BYĆ UDZIELONA OCHRONA?

Koszty urzędowe + ochrona, na; 2 lata / ok 10 lat / ok 20-25 lat

A) sama Polska, CENA ok. 1000/5000/10000 ZŁ

B) sama Europa, CENA 3000/wielokrotność ZŁ

C) Europa i ważniejsze kraje świata (Kanada, USA, Brazylia, Indie)

CENA 10 000/wielokrotność ZŁ

D) Chiny. CENA od 5000 /wielokrotność ZŁ


6. Po zgłoszeniu dokumentacji;

A) wstrzymanie się z dalszymi pracami do czasu zatwierdzenia patentu, / lub /

B) na dalsze zlecenie, wykonanie kolejnych zadań o jakich niżej; wybranych lub zbiorczo pod nadzorem PW – WKPPN, w celu uruchomienia ich promocji. Złożenie dokumentacji patentowej zapewnia ochronę wynalazku, od daty złożenia dokumentacji. Nie zatwierdzenie dokumentacji przez urząd patentowy, naraża jednak dokumentację na skopiowanie jej rozwiązań bo staje się publiczna i uniemożliwienie jej poprawienia. PW – WKPPN nie zaleca więc ponoszenia kosztów na działania promocyjne (rysunki trójwymiarowe i inne) przed uzyskaniem patentu. Działania te, są jednak jak najbardziej wskazane po uzyskaniu patentu, gdyż nie sam patent stanowi o pozyskaniu dobrego licencjobiorcy, tylko jego odpowiednia promocja. PW – WKPPN będzie prowadzić również na portalu zrzutka.pl działania w celu zbierania udziałowców na wdrożenie wynalazku dla zapewnienia mu wytwarzania.


7. Wykonanie rysunków 3D. Standard podstawowy - nieskomplikowany.

A) Znak firmowy, CENA od 1000 ZŁ

B) Wzór użytkowy, CENA od 2500 ZŁ

C) Wzór przemysłowy, CENA od 2000 ZŁ

D) Wynalazek – patent, CENA od 2000 ZŁ


8. Wykonanie opartej na nich animacji 3D.

A) Znak firmowy, CENA (od 100% ceny rysunków)ZŁ

B) Wzór użytkowy, CENA (od 100% ceny rysunków)ZŁ

C) Wzór przemysłowy, CENA (od 100% ceny rysunków) ZŁ

D) Wynalazek – patent, CENA (od 100% ceny rysunków) ZŁ


9. Wykonania filmu pokazującego możliwe zastosowania wynalazku i jego wartość funkcjonalną, z wykorzystaniem animacji 3D. W tym naniesienie obrazów rzeczywistych, dla pokazania zastosowań w praktyce. (Tu może być niekiedy przydatne już wykonanie modelu). Pokazanie możliwych zastosowań, korzyści użytkowych.

A) Znak firmowy/marka, CENA od 3000 ZŁ

B) Wzór użytkowy, CENA od 3000 ZŁ

C) Wzór przemysłowy, CENA od 4000 ZŁ

D) Wynalazek – patent, CENA od 4000 ZŁ


10. Opracowania i udostępnienia dobrej umowy na zbycie wynalazku w drodze licencji w wariancie na wyłączność i bez wyłączności. Udział w negocjacjach z licencjobiorcami zapewnia PW – WKPPN.

A) Znak firmowy, CENA od 2000 ZŁ

B) Wzór użytkowy, CENA od 2000 ZŁ

C) Wzór przemysłowy, CENA od 3000 ZŁ

D) Wynalazek – patent, CENA od 4000 ZŁ


11. Wykonanie modelu 3D z drukarki przestrzennej, dla pokazywania działania rozwiązania, jego namacalnych kształtów, potencjalnym nabywcom licencji, producentom.

A) Znak firmowy, CENA od 2000 ZŁ

B) Wzór użytkowy, CENA od 3000 ZŁ

C) Wzór przemysłowy, CENA od 4000 ZŁ

D) Wynalazek – patent, CENA od 5000 ZŁ


12. Opracowanie biznesplanu, umożliwiającego ubieganie się o dotacje dla założenia przedsięwzięcia opartego na patencie, lub ułatwienia poszukiwania licencjobiorcy.

A) Znak firmowy, CENA od 1500 ZŁ

B) Wzór użytkowy, CENA od 2000 ZŁ

C) Wzór przemysłowy, CENA od 2500 ZŁ

D) Wynalazek – patent, CENA od 3000 ZŁ


13. Pomocy w poszukiwaniu nabywcy; 1) dla licencji 2) /lub/ udziałowca do wspólnego przedsięwzięcia - biznesu.

A) Znak firmowy, CENA 2000/miesiąc ZŁ

B) Wzór użytkowy, CENA 3000/miesiąc ZŁ

C) Wzór przemysłowy, CENA 4000/miesiąc ZŁ

D) Wynalazek – patent, CENA 5000/miesiąc ZŁ


14. Wycena usług ochrony, przeciwko kradzieży wynalazku.

A) Znak firmowy, CENA (do negocjacji, zależy od obszaru) ZŁ

B) Wzór użytkowy, CENA (do negocjacji, zależy od obszaru) ZŁ

C) Wzór przemysłowy, CENA (do negocjacji, zależy od obszaru) ZŁ

D) Wynalazek – patent, CENA (do negocjacji, zależy od obszaru) ZŁ