LISTA POMYSŁÓW WYNALAZCZYCH PRZYJĘTYCH DO ORGANIZOWANEJ ZRZUTKI


1/06.12.2018

1). Nazwa; "Znak Globalny"

2). Rodzaj wynalazku: Symbol graficzny

3). Rodzaj docelowego patentu; znak firmowy/marka, wzór użytkowy.

4). Szacunkowy koszt dokumentacji, ochrony międzynarodowej krótkiej - 10 lat, promocji;

5). Potencjalne zastosowanie: zaproszenia weselne i innego rodzaju, na galanterie hallowenową, mikołajkową, karty świąteczne (Wielkanoc, Boże Narodzenie), widokówki pocztowe, marka modowa, ozdoby jubilerskie i biżuteria sztuczna, galanteria papierowa, ceramiczna, baloniki, inne.

6). Istniejące opracowanie; rysunki, 7 wzorów zależnych,

7). Udzielany udział składkowiczom/udziałowcom zrzutki w przyszłym patencie;  30% proporcjonalnie do wkładu

8). Udzielany udział dla ruchu narodowego JdW na wsparcie polityczne celów narodowych w przyszłym patencie; 5%

9). Faza realizacji; 1 - zrzutka,

10). Autor pomysłu wynalazczego; prezessm@op.pl


2/06.12.2018

1). Nazwa; "Znak Globalny"

2). Rodzaj wynalazku: Symbol graficzny

3). Rodzaj docelowego patentu; znak firmowy/marka, wzór użytkowy.

4). Szacunkowy koszt dokumentacji, ochrony międzynarodowej krótkiej - 10 lat, promocji;

5). Potencjalne zastosowanie: zaproszenia weselne i innego rodzaju, na galanterie hallowenową, mikołajkową, karty świąteczne (Wielkanoc, Boże Narodzenie), widokówki pocztowe, marka modowa, ozdoby jubilerskie i biżuteria sztuczna, galanteria papierowa, ceramiczna, baloniki, inne.

6). Istniejące opracowanie; rysunki, 7 wzorów zależnych,

7). Udzielany udział składkowiczom/udziałowcom zrzutki w przyszłym patencie; 30% proporcjonalnie do wkładu

8). Udzielany udział dla ruchu narodowego JdW na wsparcie polityczne celów narodowych w przyszłym patencie; 5%

9). Faza realizacji; 1 - zrzutka,

10). Autor pomysłu wynalazczego; prezessm@op.pl3/06.12.2018

1). Nazwa; "Znak Globalny"

2). Rodzaj wynalazku: Symbol graficzny

3). Rodzaj docelowego patentu; znak firmowy/marka, wzór użytkowy.

4). Szacunkowy koszt dokumentacji, ochrony międzynarodowej krótkiej - 10 lat, promocji;

5). Potencjalne zastosowanie: zaproszenia weselne i innego rodzaju, na galanterie hallowenową, mikołajkową, karty świąteczne (Wielkanoc, Boże Narodzenie), widokówki pocztowe, marka modowa, ozdoby jubilerskie i biżuteria sztuczna, galanteria papierowa, ceramiczna, baloniki, inne.

6). Istniejące opracowanie; rysunki, 7 wzorów zależnych,

7). Udzielany udział składkowiczom/udziałowcom zrzutki w przyszłym patencie; 30% proporcjonalnie do wkładu

8). Udzielany udział dla ruchu narodowego JdW na wsparcie polityczne celów narodowych w przyszłym patencie; 5%

9). Faza realizacji; 1 - zrzutka,

10). Autor pomysłu wynalazczego; prezessm@op.pl


4/06.12.2018

1). Nazwa; "Znak Globalny"

2). Rodzaj wynalazku: Symbol graficzny

3). Rodzaj docelowego patentu; znak firmowy/marka, wzór użytkowy.

4). Szacunkowy koszt dokumentacji, ochrony międzynarodowej krótkiej - 10 lat, promocji;

5). Potencjalne zastosowanie: zaproszenia weselne i innego rodzaju, na galanterie hallowenową, mikołajkową, karty świąteczne (Wielkanoc, Boże Narodzenie), widokówki pocztowe, marka modowa, ozdoby jubilerskie i biżuteria sztuczna, galanteria papierowa, ceramiczna, baloniki, inne.

6). Istniejące opracowanie; rysunki, 7 wzorów zależnych,

7). Udzielany udział składkowiczom/udziałowcom zrzutki w przyszłym patencie; 30% proporcjonalnie do wkładu

8). Udzielany udział dla ruchu narodowego JdW na wsparcie polityczne celów narodowych w przyszłym patencie; 5%

9). Faza realizacji; 1 - zrzutka,

10). Autor pomysłu wynalazczego; prezessm@op.pl