KOWADŁA

images2png


Podkonsorcja Narodowe


Tutaj przedstawiamy wszystkie prowadzone przez nas i planowane, projekty narodowe.

1. Narodowe Konsorcjum Wspierania Wynalazczości Polskiej

Za jego pomocą, wspieramy Polaków posiadających pomysły wynalazcze, na długiej drodze do uzyskania patentu i sukcesu finansowego. Nie mamy żadnych ograniczeń co do rodzaju pomysłów wynalazczych. Na publicznych zrzutkach zbieramy środki finansowe na; zbadanie ich innowacyjności, opracowanie dokumentacji patentowej, opatentowanie, opracowanie promocji, wdrożenie na obszarze Polski poprzez uruchomienie ich produkcji lub sprzedaż licencji. Organizujemy grupy zrzutkowiczów, w zamian za udziały w opatentowywanych za naszym pośrednictwem wynalazkach.

( Inne kowadła w opracowaniu)
Narodowe Konsorcjum Wspierania Edukacji Zdrowotnej i Lecznictwa Naturalnego
Narodowe Konsorcjum Wspierania Rolnictwa Ekologicznego
Narodowe Konsorcjum Wspierania Mieszkalnictwa Jednorodzinnego
Narodowe Konsorcjum Powszechnego Uwłaszczenia na Zasobach ANR, Kopalnych, Gospodarstwach Państwowych 
Narodowe Konsorcjum Wspierania Form Poprawy Bytu Ekonomicznego
Narodowe Konsorcjum Wspierania Drobnej Przedsiębiorczości
Narodowe Konsorcjum Wspierania Kultury Słowiańskiej
Narodowe Konsorcjum Wspierania Edukacji Słowiańskiej
Narodowe Konsorcjum Wspierania Wolności Naukowej 
Narodowe Konsorcjum Wspierania Referendalno - Parlamentarnej Przemiany - Ustrojowej
- Konsorcjum, wspiera finansowo z odpisów na cele konsorcjalne, oraz współtworzy ruch polityczny "Jedność dla Wolności - Polahia & Międzymorze" 
Narodowe Konsorcjum Wspierania Konfederacji Międzymorskiej
Narodowe Konsorcjum Wspierania Treningów Przetrwania Kryzysowego i Obrony
Narodowe Konsorcjum Wspierania Jedności Słowiańskiej
Narodowe Konsorcjum Wspierania Strategii Zjednoczenia Narodowego - Polskiego i Polonii
Narodowe Konsorcjum Wspierania Strategii Globalnej Edukacji o Zagładzie Polaków - Słowian
Narodowe Konsorcjum Wspierania i Budowy Strategii Popierania Polaków i Polski (vide syjonizm)
Narodowe Konsorcjum Wspierania Konsolidacji Mediów Narodowych Polskich