Naród polski.
Państwo Polskie, nasza ojczyzna, zmieniała nieraz w historii swoje położenie i nazwy (Rasenia > Scytia > Sarmacja > Luzatia/Łużytia > Arja > Panonia > Wolahia > Lahia > Samonia > Moravia > Ślash > Lechia > Polska > Rzeczpospolita). Polska - nasze państwo, powstała dzięki naszemu narodowi. Nie odwrotnie! Jest narzędziem realizacji celów narodowych i nie może zniewalać narodu jaki jest właścicielem jej ziemi i decydentem polityki państwowej, suwerenem. Nasz kraj, ma służyć Polakom, nie nad nimi panować, dominować. A Polacy maja się mu podporządkować, tylko w tym, na co się zgodzą w większości, w swojej konstytucji. W Polsce ma rządzić wyłącznie naród polski, nie agenci innych nacji, podwójni obywatele, spadkobiercy kultur dalekich od lechickiej i często nienawidzący mowy polskiej. W tym miejscu, musimy zaznaczyć, że polski naród, to również potomkowie rodów obcych z wielu stron świata, którzy się zasymilowali z Polakami. Zresztą każdy z Polaków, ma w swoich genach domieszki innych nacji, jako przybyły głównie z Azji - Sundalandu, w kilku falach. W epoce przed i po lodowcowej, z różnych kierunków Ziemi. Stanowimy mieszankę głównie trzech genów; R1a - presłowiańskiego (już w kulturze Vincza) w Europie 12 000 lat temu, I1/I2 - staroeuropejskiego w Europie 24 000 lat temu, R1b - preceltyckiego w Europie 8 000 lat temu, a nawet ludzi neandertalskich rodem z Afryki. Jednak, nasz naród polski czyli nację, stanowi społeczność jaką da się określić jako wspólnotę więzi lechickich. Za definicją w której zrezygnowaliśmy z wielu niepotrzebnych i błędnych dogmatów R. Dmowskiego. Jak katolicyzm uznawany przez tego wielkiego polityka za niezbędny element narodu polskiego. Nie jest nim! Wolność, w tym religijna, zabrania czynienia z jakiejkolwiek religii, przewodniej wiary narodowej i używania obszaru życia duchowego w celach politycznych. Nie jesteśmy syjonistami i nie zamierzamy wymyślać własnego talmudu katolickiego.
"NARÓD, JEST TO DOBROWOLNIE TWORZONA SPOŁECZNOŚĆ WYRÓŻNIONA WSPÓLNYM MIANEM, UMOCOWANA EMOCJONALNIE NA HISTORYCZNYM LUB MITYCZNYM RODZIE JAKI UWAŻA ZA SWOJEGO PROTOPLASTĘ I WIĄŻE SIĘ Z NIM; DUCHOWO, HISTORYCZNIE, BIOLOGICZNIE, LUB KULTUROWO.
Dla Polaków jest to ród Lacha i lechickość kultury"
(Rafał Kopko - Orlicki, Warszawa, listopad 2018)

Dlatego, każdy członek naszego Konsorcjum narodowego oraz narodowego Ruchu politycznego, chcący posiadać czynne prawa w obu ww organizacjach, musi: urodzić się w Polsce, posiadać jedno obywatelstwo - polskie, mówić po polsku, utożsamiać się z powyższą definicją w odniesieniu do rodu lechickiego czyli pre-polskiego. Nie mogą być to osoby karane za przestępstwa. Nie mogły pracować dla służb specjalnych, należeć do partii lub politycznych organizacji młodzieżowych przed rokiem 1990. Nie mogą mieć w swoich bliskich przodkach - rodzicach, zbrodniarzy komunistycznych lub innych. Przodkowie ci, musieli uważać się za naród polski. To jest nasz sposób niedopuszczenia do wniknięcia do nas przedstawicieli innych narodów/nacji jakie po cichu chcą dalej nad nami panować. Jednak, uważamy, że mają oni prawo stać się narodem polskim, więc mogą nas wspierać i budować fundamenty swojej polskości poprzez współpracę na rzecz naszych struktur. Bez prawa udziału w naszych prawyborach, władzach, kandydowania z naszych list, uchwalania naszych programów i innych decyzji wewnętrznych. Mogą natomiast nas wysłuchiwać, wypowiadać się jawnie jako osoby wspierające i popierać działaniem i finansowo.

Cele Społeczno - narodowe.
Wszelkie nasze cele, podporządkowane są jednej sprawie - wolności narodu polskiego. Narodowi, jasno zdefiniowanemu powyżej. Pełną wolność narodu polskiego, widzimy w ustroju politycznym nazywanym referendalno - przedstawicielskim. Gdzie naród polski stanie się prawdziwym suwerenem w swoim kraju. Bezpośrednim decydentem wszelkich praw o jakich będzie tylko chciał zadecydować. A parlament, wykonawcą tych praw oraz decydentem - jedynie w prawach jakie naród polski pozostawi mu do uchwalania. To model szwajcarski oraz pra-lechicki (opola, wiece, koła rycerskie), staro helleński (polis), raseński/etruski, staro chorwacki (republiki polijskie), staroruski (prawo kopne), do jakich nawiązujemy. Społeczności te, zyskały dzięki nim ogromny rozwój w okresie stosowania takiego ustroju. Nierzadko, stały się dziedzictwem kulturowym całego Świata. Taki model sprawowania władzy, umocnimy odpowiednią, trwałą siłą obronną, oparta na zjednoczeniu Międzymorskim oraz silnym podporządkowaniu państwu polskiemu i konfederacji międzymorskiej w dziedzinie obronności. Na odgórnym podejmowaniu decyzji w strukturach wojskowych. Tu już nie ma miejsca na demokrację, lecz jest na kontrolę cywilną i zależność parlamentarno - rządową.
Dzisiaj, gdy obserwujemy poważnie zagrożenie dla przetrwania bytu biologicznego narodu polskiego - jaki inne nacje chcą usunąć w ostateczny cień historii i osadzić na jego miejscy swoich przedstawicieli, liczy się nasze szybkie działanie. Liczy się też przetrwanie kultury słowiańskiej - lechickiej mowy i obyczajów. Ważne jest odzyskanie suwerenności dla naszego państwa - Polski.Bo jej nie mamy.

Cele zjednoczeniowo - narodowe. Jedność to siła. Dlatego, nasza strategia, ma na celu powszechne zjednoczenie ludzi uważających się za członków narodu polskiego. Zgadzających z naszym jego zdefiniowaniem. Doprowadzenie, do szerokiej współpracy Polaków na polu gospodarczym jak i politycznym, w innych obszarach życia. Do powszechnego wspierania siebie wzajemnie; Polak - Polaka. Gdziekolwiek są na świecie. Jest to strategia wzorowana na strategii syjonistycznej, dążącej do wpływania na politykę globalną. Jednak, nasza strategia nacjonalna pozbawiona jest jakichkolwiek nieetycznych wtrętów rasistowskich i poniżania innych nacji. Dalej zamierzamy wyróżniać się polską rycerskością, polskim humanizmem, jak w dawnych wiekach. Jako naszym dziedzictwem kulturowym. Właśnie w celu dokonania tak szerokiego zjednoczenia polskiego, uruchamiamy tak wiele grup zadaniowych.  

NARÓD - definicja i uzasadnienie