- Pionowa siłownia wiatrowa

  • Waldemar Piskorz

(Wiki: rodzaj modułowej siłowni wiatrowej, której wiatraki położone są poziomo oraz ułożone jeden na drugim w pionowym układzie kolumnowym, odmiennym od klasycznych elektrowni wyposażonych w pionowe turbiny wiatrowe umieszczone na szczycie masztu. Dzięki nawiewnicom przy słabym wietrze o prędkości 1 m/s (3,6 km/h) pojedynczy moduł może wygenerować 2 kw mocy. Elektrownie tego typu nie generują żadnych drgań, ponieważ nie posiadają pionowych śmigieł, a więc można montować je nie tylko na ziemi, lecz również na dachach budynków. Według deklaracji producentów moduły są również bardzo trwałe i według różnych źródeł mogą być eksploatowane od 50 do 70 lat. Kolejną deklarowaną zaletą jest możliwość pracy tych urządzeń przy mniejszym natężeniu wiatru. Pracują nawet przy stosunkowo słabym wietrze wiejącym z prędkością 0,6-0,8 m/s, podczas gdy klasyczne wiatraki potrzebują do pracy co najmniej 3,4 m/s . Turbiny pracują niezależnie od kierunku wiatru i są odporne na jego zawirowania. Ze względu na zakres pracy w szerszej skali natężeń wiatru elektrownie te są bardziej wydajne od dotychczasowych rozwiązań, szacunkowa produkcja energii elektrycznej tych elektrowni jest 3,6-krotnie większa niż farmy fotowoltaicznej oraz o ponad 50% większa od klasycznych wiatrakowych elektrowni wiatrowych. W cyklu rocznym funkcjonują również dłużej od innych rozwiązań bo w ciągu roku mogą pracować nawet przez 146 dni, to jest 1,5 raza dłużej niż klasyczne wiatraki oraz 3 razy więcej niż elektrownie fotowoltaiczne. Kolejną wymienianą zaletą elektrowni Piskorza jest brak niekorzystnych oddziaływań akustycznych. Nie generują one dokuczliwych w przypadku klasycznych elektrowni wiatrowych infradźwięków.)

- Matematyka. Odkrycie metody rektyfikacji okręgu, czyli wykreślenia odcinka o długości równej połowie obwodu danego okręgu.

  • Adam Adamandy Kochański

- Polski samochód osobowy i polski samochód pancerny

  • Tadeusz Tański

- Najwiekszy silnik lotniczy, dwunastocylindrowy oraz silnik gwiaździsty „Wir”

Tadeusz Tański

Po przegranej wojnie obronnej 1939 roku Tański natychmiast włączył się do konspiracji. W warszawskich kawiarniach – nie bacząc (jak zwykle zresztą) na zagrożenia – wygłaszał szalone tyrady przeciwko znienawidzonym Niemcom (podobno był frankofilem), o czym dość szybko dowiedziało się Gestapo. 3 lipca 1940 roku został aresztowany przez Niemców w ramach „akcji AB” i wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. W obozie Niemcy przedstawili mu ofertę współpracy. Tański stanowczo odmówił i 23 marca 1941 roku został zamordowany, w niecałe dwa tygodnie po swoich 49 urodzinach. Do dzisiaj pozostaje osobą przez wielu zapomnianą.

https://klubjagiellonski.pl/2017/05/20/tadeusz-tanski-zapomniany-geniusz-motoryzacji/

- Beztłokowy rotacyjny silnik według koncepcji Wąsowskiego (wersja nr 2 = WASE2) jest rodzajem silnika cieplnego zewnętrznego spalania. Różnica temperatur na powierzchniach silnika jest przetwarzana na pracę mechaniczną. Ideą pomysłu jest łatwe łączenie szeregowo-równoległe poszczególnych modułów do postaci płaskich paneli. Każdy panel posiada indywidualną prądnicę (alternator). Źródłem ciepła może być każdy rodzaj energii cieplnej: od wszelkich klasycznych paliw organicznych, poprzez energię nuklearną, geotermalną, chemiczną reakcję egzotermiczną (np. łączenie sodu z chlorem do postaci soli kuchennej).

  • Andrzej Wąsowskiego

https://gadzetomania.pl/15467,silnik-beztlokowy-rewelacyjna-technologia-z-polski

- Silnik na ropę i wodę (przerobił swojego Mercedesa W124 - auto zużywa 35 procent ropy i 65 procent... wody. )

  • Jan Gulak

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/693196,Polak-skonstruowal-samochod-na-wode

- Bomba atomowa i wodorowa

Stanisław Ulam, matematyk, brał udział w pracach nad konstrukcją amerykańskiej bomby atomowej (projekt „Manhatan”) i bomby wodorowej.

- Przysłona filmowa, obturator, likwidowała problem migotania światła i drgań obrazu podczas projekcji,

Kazimierz Pruszyński

- Interanet/Internet. Sposób przesyłania danych pomiędzy komputerami.

Paul Baran

- amerykański informatyk polskiego pochodzenia, pionier internetu. Opracował sposób przesyłania danych między komputerami.

- Powóz z napędem parowym – pierwszy w Europie.

Józef Bożek

- konstruktor-mechanik, wynalazca, nazywany często "polsko-czeskim Stephensonem".

- Samorząd. w swoich dobrach pod Augustowem stworzył znakomicie funkcjonujący samorząd zwany później rzeczpospolitą sztabińską.

Karol Brzostowski - szlachcic, inżynier, wynalazca i działacz gospodarczy,

- Trójfazowy silnik indukcyjny, transformator trojfazowy, prądnica prądu przemiennego trójfazowego.

Michał Doliwo-Dobrowolski - pionier techniki prądu trójfazowego.

- MAX FACTOR – globalna firma kosmetyczna.

Maksymilian Faktorowicz, producent i wynalazca kosmetyków pochodzenia polskiego.

- Podwójne smigło, ułatwiające loty w ośrodkach rzadszych.

Adolf Froelich - pochodzący z województwa lubelskiego lekarz dentysta.

- Witamina B. Twórca nauki o witaminach. Autor terminu "witamina"

Kazimierz Funk - biochemik amerykański pochodzenia polskiego.

- Peryskop odwracalny.

Rudolf Gundlach Plany peryskopu wykradli Niemcy i Rosjanie.

- Pierwszy atlas Księżyca. „Selenographia”. Pomysłodawca peryskopu.

Jan Heweliusz - gdański astronom.

- Resory samochodowe

Józef Hofmann

- Twórca teorii sprężystosci

Feliks Jasiński

- Metoda hartowania stali i ochrony przed korozją w kapieli cyjanowej.

Paweł Kosieradzki

- Materiał wybuchowy - miedziankit

Stanisław Ignacy Łaszczyński

- Odwrotny system notowania" (RPN - Reverse Polish Notation) - stosowany do dziś w markowych kieszonkowych kalkulatorach.

Jan Łukasiewicz - matematyk

- Telefonia autometyczna

Marian Mazur

- Silnik na sprężone powietrze

Ludwik Mękarski - inżynier francuski, polskiego pochodzenia.

- Metoda wytwarzania kwasu azotowego z powietrza.

Ignacy Mościcki

- Pierwszy na świecie samolot.

Aleksander Teodorowicz Możajski - oficer marynarki wojennej, pionier awiacji, Polak i jednocześnie obywatel Rosji

- Jeden z pierwszych barwników syntetycznych, fuksyna.

Jakub Natanson - chemik organik.

- Lampa fluorescencyjna (świetlówka)

Stefan Pieńkowski.

- Metoda walcowania blach.

Tadeusz Sendzimir - w latach 1933-1934 zbudował walcownię blach, w której ze stalowej płyty grubości 1 cm produkowano milimetrową blachę

- Maszyna licząca.

- mechanik, samouk

- Fotoelektryczny zapis dźwięku na taśmie filmowej.

Jan Szczepanik

- Superczuły termometr, który pozwalał mierzyć temperaturę wrzących cieczy z dokładnością do 0,005 stopnia Celsjusza. Ebuliometr.

Alojzy Świętosławski

- Opis budowy oka. Wyjaśnienie procesu widzenia

Erazm Witelo - Witeliusz, Witello - średniowieczny przyrodnik, matematyk i filozof

- Kriogenika. Skroplenie powietrza.

Zygmunt Florenty Wróblewski wspólnie z K. Olszewskim

- Działo torpedowe, zapalnik elektryczny

Edmund Ludwik Żaliński (Zalinski, Zalinsky) oficer armii amerykańskiej, polskiego pochodzenia.

- Największy rzeźbiarz XXw. „Nowy Michał Anioł”

Stanisław Szukalski z Warty, rzeźbiarz, malarz, rysownik, projektant i teoretyk językoznawstwa – przypisywał pochodzenie języków świata od prapolskiej mowy „Macimowy” z Wysp Wielkanocnych (becne badania haplogrup genowych dowodzą pochodzenia pre Slowian z Sundalandu, z kierunku tych wysp właśnie, zas w lokalnych ludach występuje językowe podobieństwo – jak na Pali), twórca szczepu rogate serce, wielki polski patriota do końca życia.

https://youtu.be/b1qWzs_YFmY?t=115

- Maszyna licząca prawdopodobnie oparta na konstrukscji Schickarda.

Jewin Jakobson, zbudowal ja kilka lat przed I rozbiorem Rzeczpospolitej. W Nieświeżu – gnieździe rodowym Radziwiłłów, hojnie sponsorujących artystów i rzemieślników.

- Maszyna licząca . Arytometr, umozliwiająca wyciaganie pierwiastków

- Abrahama Sterna z Hrubieszowa

https://www.focus.pl/artykul/co-stalo-sie-z-maszyna-sterna

https://gadzetomania.pl/4230,zycie-i-machiny-abrahama-sterna

https://bestiariusz.wordpress.com/2015/04/13/abraham-stern-pierwszy-polski-konstruktor-maszyn-liczacych-artykul-z-1986/

https://ciekawostkihistoryczne.pl/2015/12/01/nasi-zydzi-potrafili-liczyc-i-polska-mogla-na-tym-zbic-miliardy/#2

Cyt. ; „Po pierwsze Żyd z małego miasteczka nie mógł zdobyć uznania salonów. Po drugie elity odpowiedzialne za modernizację kraju działały ospale, a społeczeństwo było słabo wyedukowane. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Nauk rozumieli, że wynalazek Sterna jest rewelacją. W ich rozumieniu machina rachunkowa była jednak niczym więcej jak tylko mądrą zabawką, i to zbyt kosztowną, aby można było pomyśleć o jej rozpowszechnianiu” – oceniał XX-wieczny polski badacz Adam B. Empacher.”

Miał przed nim [carem] zademonstrować walory swego wynalazku, honor dla Żyda doprawdy niezwykły. Jeden z carskich adiutantów zaproponował rozwiązanie konkretnego zadania matematycznego. Car, który sam parał się trochę nauką, zanurzył gęsie pióro w kałamarzu i zaczął liczyć, zapisując swoje obliczenia na wielkim arkuszu papieru. Zaledwie jednak wykonał kilka pierwszych działań arytmetycznych, mój pradziad podał wynik.Car rzucił na niego kpiące spojrzenie: „Maszyna jest dobra – oświadczył – ale Żyd jest zły”. Rzeczywiście, to było poważne wykroczenie wobec etykiety – zakasować władcę.”

- Maszyna licząca

Izrael Abraham Staffel, zegarmistrz z Warszawy

- Maszyna do dodawania i odejmowania

Chaim Zelig Słonimski ps. Chazas z Białegostoku, polski pisarz, matematyk, astronom i wynalazca wiary mojżeszowej. 

- Wytwórnia filmowa "Metro-Goldwyn-Mayer"

Samuel Goldwyn, znany wcześniej jako Szmul Gelbfisz, z rodziny handlarza mebli w Warszawie.

Niestety, w późniejszych latach, wytwórnia opanowana przez Żydów syjonistycznych, przekształciła się w silny ośrodek propagandy antypolskiej, pro - żydowskiej, medialnego oddziaływania na Amerykanów, przychylny bolszewizmowi i zatajający złe strony syjonizmu i prześladowania Polaków przez żydostwo komunistyczne lub syjonistyczne.  

- EEG, badanie fal mózgu

Adolf Beck z Krakowa, absolwent UJ- tu

- Trajektorie orbitralne dla satelitów

Ary Szternfeld urodził się w Sieradzu

- Grupy krwi , określił czynnik Rh, usystematyzował serologicznie grupy krwi

Ludwik Hirszfeld z Warszawy

- Metoda leczenia cukrzycy dużymi dawkami insuliny, wspomaganej dietą.

Jakub Węgierko