Słowianie

Era „współczesna”

1000 p.n.e. - do współczesności

Lechici > Skla(h)weni/Sloveni > Polahy > Polacy i polskiego pochodzenia (zabory)


- Teoria heliocentryczna

 • Mikołaj Kopernik ( Wiki: Przewrót kopernikański w swojej istocie nie był nowym odkryciem, jak się powszechnie uważa, a jedynie nowym uzasadnieniem twierdzeń znanych od osiemnastu stuleci. Przewrót dokonany przez Mikołaja Kopernika polegał na odwadze myślenia i przeciwstawienia się autorytetom i panującym poglądom. Kopernik zainicjował powstanie nowożytnej nauki, opartej na przekonaniu, że w nauce nie ma niepodważalnych twierdzeń – dogmatów, a każde twierdzenie powinno być weryfikowane. M.Kopernik oparł się na obserwacjach Arystarcha z Samos – Greka, twórcy hellenistycznej szkoły astronomii, z w III w. p.n.e. Kopernik poparł tę teorię bardziej dokładnymi wyliczeniami matematycznymi. Pierwszy znany model heliocentryczny stworzył Arystarch z Samos[3] w III wieku p.n.e. Jego oryginalne pisma nie zostały odnalezione, ale informacje na temat jego modelu można znaleźć w pismach innych greckich uczonych. Wynika z nich, że Arystarch wytłumaczył brak obserwowalnej paralaksy gwiazd w swoim modelu przez założenie, że są one bardzo odległe. Jak podaje Archimedes, Arystarch w swym zaginionym dziele, jako pierwszy twierdził, że Ziemia krąży wokół Słońca po obwodzie koła oraz wokół własnej osi. Arystarch opisał w nim również, że wokół Słońca krążą także wszystkie planety, a ruch gwiazd stałych jest tylko ruchem pozornym. Hipotezę Arystarcha poparł dowodami w połowie II wieku p.n.e. Seleukos z Seleucji. Teorię Arystarcha zarzucono wobec wielkiego sukcesu teorii geocentrycznych, a zwłaszcza teorii Ptolemeusza, która przemawiała do znakomitej większości ludzi, z powodu zgodności z codzienną ludzką obserwacją. Oferowała także łatwość pojęciową i nobilitację: Ziemia według tej teorii znajdowała się w centrum Wszechświata. Heliocentryczne koncepcje pojawiły się również w Indiach, Babilonii i świecie arabskim (na terenie dzisiejszego Afganistanu, a być może także w Mali)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Heliocentryzm

- Teoria pieniądza, ekonomia, dot. wypierania wartościowego pieniądza przez pieniądz o realnie niższej wartości, tzw.: „Prawo Kopernika - Greshama”

http://konradswirski.blog.tt.com.pl/zapomniane-prawo-kopernika-idealne-do-naszych-czasow-telewizja-i-energetyka/

- Teoria optyki. ( z tego dzieła, wiedzę czerpał m.in. Leonardo da Vinci )

- Witelon, fizyk XIIIw

- Atlas ciał niebieskich, twórca nowożytnej selenografii.

 • Jan Heweliusz

- Analiza funkcjonalna w matematyce

- Stefan Banach

- Metoda skraplania tlenu i azotu

Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski

- Polska szkoła archeologii

- Kazimierz Michałowski (1901–1981), archeolog i egiptolog, założyciel polskiej szkoły archeologii łączącej wykopaliska z pracami konserwatorskimi. Prowadził badania w Egipcie, najbardziej znane w Faras, na terenach, które miały być zalane na skutek budowy tamy na Nilu w Assuanie.

- Nauka o terramechanice

Mieczysław Bekker, który został dyrektorem Instytutu Badań koncernu General Motors i współtwórcą pojazdu księżycowego LRV.

- Najwiekszy żaglowiec swiata , pięciomasztowy SV Royal Clipper pływający dok do naprawy okrętów

- Stanisław Janicki

- Budowa Kanału Sueskiego. Jeden z zespołu inzynieryjnego.

Stanisław Janicki

- Śmigłowiec dwuwirnikowy

Frank Piasecki , założył amerykańską firmę Piasecki Aircraft Corporation.

- Pneumatyczne resory samochodowe

Józef Hofmann

- Automat do gry w szachy

Adam Ostaszewski

- Karabin elektryczny

 Jan Szczepanik

- Film barwny

Jan Szczepanik

- Semafor

Jan Józef Baranowski

- Kasownik biletów

Jan Józef Baranowski

- Gazomierz

Jan Józef Baranowski

- Precyzyjny zegarek 

Antoni Norbert Patek, polski zegarmistrz, założyciel firmy Patek Philippe & Co. - jednej z najbardziej znanych firm, produkujących zegarki.

- Lampa fluorescencyjna (świetlówka)

Stefan Pieńkowski.

- Metoda walcowania blach.

- „Wieźmin”, światowa gra komputerowa

polscy informatycy

- Skrzydła husarskie

- Taktyka walki husarskiej

- Kontusz

- Czapka rogatywka (krakuska)

- Strzemiona

- Lampa naftowa

Ignacy Łukasiewicz

- Oświetlenie miejskie gazowe

Ignacy Łukasiewicz

- Silnik elektryczny (Polak w Niemczech, wynalazek wykradziony)

- Pompa roponośna

Ignacy Łukasiewicz


- Nafta, paliwo do lamp naftowych, proces destylacji ropy

Ignacy Łukasiewicz

- Hologram

Mieczysław Wolfke

 • Telewizor
 • Mieczysław Władysław Wolfke  - fizyk. W roku 1889 opracował "telektroskop" - jedno z pierwszych urządzeń poprzedzających o ćwierć wieku odkrycie Johna Bairda - telewizję.

- Telewizor i system transmisji obrazu na odległość

Jan Szczepanik

Amerykański uczony Albert Abramson uznał Szczepaniaka z jedną z trzech osób, które w istotny sposób przyczyniły się do powstania telewizji.

Opisany w dwóch artykułach przez Marka Twaina.

W1897 r. opatentował telektroskop, urządzenie do przesyłania na odległość ruchomego, kolorowego obrazu wraz z dźwiękiem, będące pierwowzorem dzisiejszej telewizji. Pierwszy film pokazany za pomocą teletroskopu był przeznaczony tylko dla widzów o mocnych nerwach – Szczepanik zrealizował reportaż z operacji jamy brzusznej w szpitalu Langbeck-Virchov

https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/304139879-Zapomniani-polscy-wynalazcy.html

https://innpoland.pl/118289,stworzyli-kamere-lodz-podwodna-i-zmieniali-losy-swiata-7-nieznanych-genialnych-polskich-wynalazcow

- Dromograf, przyrząd służący do automatycznego kreślenia kursu płynącego statku.

Stafan Drzewiecki

- Okręt podwodny, napędzany ręcznie, później o napędzie elektrycznym.
 • Stefan Drzewiecki

https://innpoland.pl/118289,stworzyli-kamere-lodz-podwodna-i-zmieniali-losy-swiata-7-nieznanych-genialnych-polskich-wynalazcow

- Wyrzutnia torped na sprężone powietrze

Stafan Drzewiecki

- Aeroplan śmigłowy, teoria opisana w dziele „Teoria śmigła” i działający model

Stefan Drzewiecki

- Tunel aerodynamiczny

Stefan Drzewiecki

- Walkie – Talkie

Henryk Magnuski

- Wycieraczki samochodowe

Józef Hoffman (dla Forda, nie opatentował)

 - Spinacz biurowy

Józef Hoffman (nie opatentował)

- Fotografia barwna

Jan Szczepanik

https://antyweb.pl/najbardziej-znane-polskie-wynalazki-bedziecie-mocno-zdziwieni/

- Cyklometr, deszyfrator niemieckiej Enigmy, bomba kryptologiczna

Marian Rejewski - wspólnie z Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim, złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

- Pojazd Lunar Roving Vehicle, łazik księżycowy misji Apollo

między innymi; Mieczysław Bekker

- Konfederacja wielonarodowa – Rzeczpospolita Narodów

- Republika monarchiczna (król wybieralny i usuwalny wiecowo)

- Tolerancja religijna i pojęcie Narodu

Paweł Włodkowic. Na soborze w Konstancji (Szwajcaria) w latach 1414-1418 rektor Akademii Krakowskiej, P. Włodkowic, w sporze z krzyżakami broniąc stanowiska Polski, dowodził, że nawracanie pogan mieczem i podbój ich kraju jest wojną niesprawiedliwą i naruszeniem prawa naturalnego. Rozwinął tezy Stanisława ze Skarbimierza o prawie posagu do suwerennego bytu państwowego i niegodziwości nawracania przemocą. Stworzył doktrynę o prawie narodów do samostanowienia. Pojecie narodu występuje już u Jana Długosza. Świadomość narodową, oparcia na rodzie lechickim, miała głownie szlachta. 

- Tolerancja seksualna dorosłych

Polska. W obszarach Polski, nigdy nie ścigano i nie karano homoseksualizmu. Istniał jednak obyczaj nie obnoszenia się z tą preferencją sexualną.

- Równouprawnienie kobiet

Jedno z pierwszych w Europie praw wyborczych dla kobiet, u(po Finlandii, Danii i Rosji) chwalone w 1918r dzięki zaangażowaniu kobiet polskich we wspieranie obrony kraju w czasie najazdu bolszewickiego, oraz zainicjowaniu przez nie (nie przez Piłsudskiego, pierwszej polskiej organizacji  wojskowej) . Wcześniej,  na polskiej ziemi, panował sarmatyzm po scytyjski, gdzie kobieta była niekiedy wodzem wojskowym jak i samodzielną władczynią. Z tej epoki pozostał obyczaj wyrażania szacunku, przez całowanie kobiet w dłoń.

- Prawa obrony chłopów pańszczyźnianych

W Rzeczypospolitej, na tle praw w całej zachodniej Europie, panowało niespotykane prawo karania szlachcica za zabicie chłopa. Chłopi mieli poza tym prawa do części dóbr natury, niektórych pożytków z lasów i rzek, wolności wyznania.

- Odporność epidemiczna (na niektóre zarazy),

metoda higieniczna, sauny, nie do końca zbadana, pozwoliła centralnym obszarom Polski uniknąć epidemii cholery

- Humanizm religijny

Mieszkowic, rozprawa przed Papieżem w obronie ludów pogańskich

- Spisane państwowe prawa zasadnicze, konstytucyjne

statuty królewsko – szlacheckie

- Barwnik czerwieni, wytwarzany z czerwi

Opanowany przez długi okres, przez Polaków przemysł wytwarzania barwnika czerwieni z drobnych owadów.

- Wykrywacz metali/min

płk. Józef Kosacki i Andrzej Garboś

https://polki.pl/magazyn/tech,polskie-wynalazki-ktore-odmienily-bieg-historii,10420519,artykul.html

W 1941 r. wydarzył się wypadek, który bardzo poruszył por. Kosackiego. Na szkockiej plaży polski patrol wpadł na miny przeciwdesantowe, co spowodowało, że inżynier na nowo zajął się pomysłem, na który wpadł przed wojną w Polsce - wykorzystywanie fal radiowych do wykrywania metali pod ziemią. Po trzech miesiącach pracy powstał prototyp wykrywacza min. W tym samym czasie brytyjskie Ministerstwo Zaopatrzenia ogłosiło konkurs na urządzenie, które będzie wskazywało obecność śmiercionośnych pułapek.

Projekt Kosackiego wygrał z brytyjskimi propozycjami i bardzo szybko znalazł zastosowanie na polu bitwy. Pierwszy raz został użyty w 1942 r. w trakcie drugiej bitwy pod El-Alamein, która była jednym z punktów zwrotnych walk w trakcie całego konfliktu. Kosacki dobrowolnie zrzekł się praw patentowych do swojego wynalazku, za co dostał podziękowania od króla Jerzego VI. Po pewnych modyfikacjach wykrywacz był używany na polach walki aż do 1991 roku w Zatoce Perskiej i Iraku.

https://innpoland.pl/118289,stworzyli-kamere-lodz-podwodna-i-zmieniali-losy-swiata-7-nieznanych-genialnych-polskich-wynalazcow

- Automatyczna maszyna tkacka

Jan Szczepanik

- Kewlar (tkanina syntetyczna)

Polka z Kanady

- Kamizelka kuloodporna

Kazimierz Żegleń i Jan Szczepanik

https://technologie.onet.pl/militaria/10-przelomowych-wynalazkow-autorstwa-polakow/c9205p2

- Helikopter 

Adam Ostaszewski (koncept; Leonardo da Vinci)

- Silnik hydrauliczny

 • Adam Ostaszewski

- Projektor filmowy, pleograf

 • Kazimierz Prószyński (na rok przed bracmi Lumiere)

Z początkami przemysłu filmowego kojarzeni są francuscy bracia Lumiere. Jednak nie oni byli pierwsi, o czym często sami przypominali. "Panowie, stoi przed wami pierwszy człowiek w kinematografii, ja jestem dopiero drugi" - powiedział o Prószyńskim Ludwik Lumiere podczas posiedzenia Francuskiej Akademii Nauk.

Prószyński był prekursorem nie tylko polskiej, ale także światowej kinematografii. Konstruował pionierskie aparaty kinematograficzne i kamery filmowe. W 1894 roku stworzył pleograf - jedno z pierwszych urządzeń na świecie do wykonywania zdjęć i projekcji filmowych. Miał pecha, że Francuzi mieli więcej pieniędzy.
To jednak nie wszystko, w 1909 r. opatentował we Francji aeroskop - pierwszą mobilną kamerę do wykonywania zdjęć bez statywu. Już po roku była produkowana na skalę masową w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Jego kamera miała niebagatelne znaczenie dla rozwoju przemysłu kinematografii. Zanim powstała, zdjęcia można było wykonywać tylko z jednego miejsca, a ewentualne przeniesienie całej aparatury wymagało pomocy asystentów.

https://innpoland.pl/118289,stworzyli-kamere-lodz-podwodna-i-zmieniali-losy-swiata-7-nieznanych-genialnych-polskich-wynalazcow

- Kamera filmowa , ręczna, o napędzie automatycznym

 • Kazimierz Prószyński

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aeroskop

- Technologia przesyłania fotografii na odległość, telefot

 • Kazimierz Prószyński

https://joemonster.org/art/18915

- Melex, pojazd golfowy

fabryka w Mielcu

- Drabina pożarnicza

 • Antoni Szczerbowski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Drabina_Szczerbowskiego

- Harmonogram rozkład, rozplanowanie przebiegu czynności w czasie.

 • Karol Adamiecki

https://pl.wikipedia.org/wiki/Harmonogram

- Dach krakowski, łamany

- Rakieta, pocisk rakietowy

 • Kazimierz Siemionowicz

(opublikował w Amsterdamie pracę „Wielkiej Sztuki Artylerii część pierwsza.)

- Silnik odrzutowy, wybuchowy

Adam Jan Kanty Kazimierz Ostaszewski

https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/304139879-Zapomniani-polscy-wynalazcy.html

- Dwurzędowy ośmiocylindrowy prototypowy silnik spalinowy ze zmiennym stopniem sprężania

Mirosław Szymkowiak

Czy brak rodzimego przemysłu motoryzacyjnego spowoduje, że nasz kolejny rewolucyjny projekt na miarę silnika VC-T Nissana Infiniti lub jednostki MCE-5 produkcji francuskiej znów wyląduje zapomniany w teczkach, a prototyp będzie jedynie ozdabiał gablotę stojącą na korytarzu jednej z polskich uczelni technicznych? Jak wielką moc sprawczą może mieć działający w pojedynkę polski wynalazca bez wsparcia finansowego i możliwości rozwoju? Wynalazca zaprasza chętnych polskich inwestorów do współpracy w celu wdrożenia wynalazku i podniesienia innowacyjności naszej gospodarki (tel. kom. 603 250 002).

Zaprojektowany i zbudowany przez polskiego wynalazcę, Mirosława Szymkowiaka to odpowiedź na najbardziej aktualne dziś potrzeby producentów w branży automotive i nie tylko. Główną cechą opatentowanej przez Szymkowiaka jednostki jest rewolucyjne rozwiązanie polegające na skonstruowaniu i zbudowaniu silnika ze zmiennym stopniem sprężania i nowatorskim rozwiązaniem układu tłokowo-korbowego.

Charakterystyczną cechą polskiej jednostki napędowej jest innowacyjny sposób przeniesienia ruchu posuwisto-zwrotnego tłoków na ruch obrotowy wału korbowego, który umieszczony jest pomiędzy cylindrami, a nie, jak w powszechnie stosowanych konstrukcjach – pod cylindrami. W czasie pracy silnika płynną zmianę stopnia sprężania w cylindrach wymusza się z zewnątrz poprzez obrót wału z mimośrodem (możliwość regulacji od 0 do 180 stopni), na którym osadzone są wahacze połączone poprzez sworznie z korbowodem wału korbowego i tłokami. Takie rozwiązanie konstrukcyjne pozwala uzyskać cechy nieosiągalne dla powszechnie dostępnych rozwiązań. – Konstrukcja jest bardzo elastyczna. W porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, mamy do dyspozycji znacznie większą liczbę zmiennych swobodnych, a także możliwość wykorzystania ich do osiągnięcia założonych przez konstruktora parametrów – mówi mgr inż. Szymkowiak.

https://polskiprzemysl.com.pl/przemysl-motoryzacyjny/silnik-szymkowiaka/

- Rafineria ropy – pierwsza na Świecie

Ignacy Łukasiewicz

- Skrzydło typu „delta”, trójkątne

 • Kazimierz Siemionowicz

- Peryskop odwracalny

Rudolf Gundlach

https://pl.wikipedia.org/wiki/Peryskop_odwracalny

- Skrzydło załamane, płat „puławskiego”

- Odkrycie pierwiastka Rad

 • Maria Curie Skłodowska

Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla i jedyny naukowiec, któremu ją przyznano w dwóch różnych dziedzinach (fizyki i chemii).

- Odkrycie pierwiastka Polon

 • Maria Curie Skłodowska

- Odkrycie promieniotwórczości/radioaktywności dwóch pierwiastków

- Maria Curie - Skłodowska

- Automatyczny system sygnalizacji kolejowej

 • Jan Baranowski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Semafor_(kolejnictwo)

- Laserowa obrona całego obszaru nad krajem/nieba

- Slidepadurządzenie komputerowe służące do sterowania kursorem na ekranie monitora

- wynalezione przez polskich inżynierów ze Szczecina

https://pl.wikipedia.org/wiki/Slidepad

- Spawanie elektrodą węglową

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spawanie_elektrod%C4%85_w%C4%99glow%C4%85

- Spirografprzyrząd do kreślenia spiral oraz skomplikowanych krzywych matematycznych

jak hipotrochoida czyepicykloida.

Brunon Abakanowicz

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spirograf_(przyrz%C4%85d)

- System Sensor – system ułatwiający komunikację osoby niepełnosprawnej z otoczeniem dzięki umożliwieniu jej obsługiwania komputera oraz sprzętu RTV przy użyciu mimiki twarzy, lub ruchów dowolnej części ciała, którą osoba niepełnosprawna może kontrolować.

(Wiki: Pomysłodawcami i autorami projektu są Roman Biadała i Edward Tyburcy, projekt i wykonanie układów elektronicznych z oprogramowaniem układowym wykonali Roman Biadała i Edward Tyburcy, głównym programistą aplikacji PC był Kamil Adamczuk, drugim programistą aplikacji PC był Roman Biadała, promocją medialną i stroną www zajął się Paweł Mielczarek )

https://pl.wikipedia.org/wiki/System_Sensor

- Taran wiertniczy (urządzenie do wiercenia udarowego hydraulicznego, taran hydrauliczny, taran Wolskiego) – urządzenie wiertnicze wykorzystujące zjawisko udaru wodnego w celu zwiększenia siły uderzenia świdra w dno otworu wiertniczego.

- Skonstruowane i opatentowane przez Wacława Wolskiego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Taran_wiertniczy

- Trylinka sześciokątne płyty betonowe (o wymiarach ok.: szer. 35 cm, dł. ścianki bocznej 20 cm, wys. 15 cm, 12 cm lub 8 cm) używane zazwyczaj do budowy nawierzchni parkingów, składowisk, tymczasowych dróg.

- Żelbetowe podkłady kolejowe

Władysław Tryliński

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trylinka

- Przemysłowa technologia produkcji grafenu

technologia produkcji przemysłowej grafenu została opracowana przez polskich naukowców z ośrodków w Warszawie i Łodzi (2011).

- Niebieski laser, półprzewodnikową diodę laserową z azotku galu, emitującą niebieskie światło.

 • zespołów badawczy Instytutu (dawniej Centrum) Badań Wysokociśnieniowych Polskiej Akademii Nauk (inny technicznie niż dioda japończyka Shuji Nakamury). Stosowany w technologii blu-ray (2001).

- Łaziki marsjańskie

 • zespół z Politechniki Wroclawskiej

- Niewidzialne mundury i niewidzialny sprzęt wojskowy

- Elektroniczna kostka do gry

 • Michał Bak i Patryk Strzelewicz

- Wózek inwalidzki kierowany myślami – falami mózgu

 • Patryk Arłamowski i Kamila Rudnicka

- Aerodynamiczne parowozy, spalinowe wagony szybkobieżne, czyli tzw. luxtorpedy. ( potrafiły jechać z prędkością nawet do 120 km/h)

 • wyprodukowane przez Fablok dla PKP

- Piewrwsza na świecie kopalnia ropy naftowej

Ignacy Łukasiewicz (k. Bóbrki)

- Tkaniny chroniące przed promieniowaniem

konsorcjum pod kierunkiem Instytutu Włókiennictwa w Łodzi

- Monokryształy, wytwarzanie sztucznego wzrostu (wykorzystywane w smartfonach i laptopach)

Jan Czochralski

https://generacjasmart.pl/2018/01/02/10-najwazniejszych-polskich-wynalazkow-ktore-powinienes-znac/

- Przenośny magnetofon, „NAGRA”

Stefan Kudelski

- Pierwszy mikrokomputer, koputer PC-et pierwszy na świeci, K-202

 • Jacek Karpiński

(Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku, w czasach, gdy najbardziej zaawansowane komputery były w stanie zaadresować co najwyżej 64 kB pamięci, pojawiła się konstrukcja inżyniera Jacka Karpińskiego o nazwie K-202. Choć ten 16-bitowy komputer powstał przy wsparciu instytucji z Wielkiej Brytanii, był w pełni polską myślą techniczną. Jako jeden z pierwszych wykorzystywał stronicowanie pamięci. Teoretycznie pozwalało to na zaadresowanie aż 8 MB pamięci pomimo 16-bitowej architektury. Komputer ten, jak wiele podobnych polskich konstrukcji tamtych czasów, nie pasował do partyjnej ideologii. Jacek Karpiński był wizjonerem również w innych dziedzinach, zajmował się między innymi sztuczną inteligencją.)

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/ciekawe-polskie-wynalazki-i-odkrycia-ostatnich-150-lat/x8yndef

https://innpoland.pl/118289,stworzyli-kamere-lodz-podwodna-i-zmieniali-losy-swiata-7-nieznanych-genialnych-polskich-wynalazcow

- Robot sterowany głosem

 • Jecek Karpiński

- Koło grawitacyjne – wspomagające napęd „Rower Wrońskiego”

Józef Hoene – Wroński

ORLICKI: Jak dla roweru, to moim zdaniem zbyt cięzki mechanizm i nadaje się tylko na płaskie, gładkie drogi. Jednak może mieć rewolucyjne zasosowanie w kołach samochodowych.

https://www.youtube.com/watch?v=fH-CNB1a-cA

- Pen-Reader - skaner z oprogramowaniem, który umożliwiał wczytywanie i czytanie tekstu linijka po linijce.

 • Jacek Karpiński

- Przekładnia dająca większy moment obrotowy w przekładni bez zmniejszenia obrotów na kole o większym promieniu.

 • Jerzy Żbikowski

https://youtu.be/ur9kXqE4lMg

- Komputer przenośny, PC - Commodore

 • Jacek Trzmiel/Tramel

- Pochłaniacz mechaniczny (wirnikowy) energii, na jego bazie; hamulec, skrzynia biegów, barierka drogowa, zderzak portowy, itd...

 • Łucjan Łągiewka

ORLICKI: Tutaj, miało prawdopodobnie miejsce odkrycie również nowych praw naukowych lub ich rozwinięcie.

https://youtu.be/XDp1utlu8BI

- Wkład palnikowy do bezdymnego (całkowitego) spalania gazów w piecach

 • Marian Strzelczyk (firma „WERA”)

https://youtu.be/LkGbZpIupco

- Odkrywca prądu „trójfazowego”

 • Michał Doliwo - Dobrowolski

https://bezel.com.pl/2016/11/24/michal-doliwo-dobrowolski/

- Odkrycie pierwszego pozaziemskiego układu planetarnego

 • prof. Wolszczan

- Technologia produkcji kryształów azotku-galu

Warszawski Instytut Wysokich Ciśnień PAN

- Prototyp nawigacji GPS

 • Józef Hoffman

- Szczepionka przeciw Polio

 • Hilary Koprowski

- Międzynarodowy język Esperanto

 • Ludwik Zamenhof

- Witaminy

 • Kazimierz Funk

- Bomba wodorowa

- między innymi; Stanisław Ulam (uczestniczył w projekcie Manhattan)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polskie_wynalazki

- Łamany dach, „polski”

- https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81amany_dach_polski

- Walcarka planetarna precyzyjna walcarka do metali umożliwiająca walcowanie blach na gorąco.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Walcarka_planetarna

- Wyrzutnik bomb, masowo stosowany podczas II wojny światowej w bombowcach polskich i alianckich

Władysław Świątecki

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyrzutnik_bomb_%C5%9Awi%C4%85teckiego

- Kinematograf Lebiedzińskiego – aparat kinematograficzny służący jednocześnie do rejestracji materiału filmowego oraz jego projekcji.

- Piotra Lebiedzińskiego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kinematograf_Lebiedzi%C5%84skiego

- Lampa solna

 • Wieliczka, górnicy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lampa_solna

- Lotnia Tańskiego (po lotni Otto Lilienthala) – szybowiec

 • Czesław Tański

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lotnia_Ta%C5%84skiego

- Karabin przeciwpancerny

 • Józef Maroszek

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karabin_przeciwpancerny_wz._35

(Wiki: Po wybuchu wojny Maroszek wraz z całym WITU został ewakuowany na wschód. 16 września 1939 pociąg ewakuacyjny został zaatakowany przez Luftwaffe w okolicach Zdołbunowa na Wołyniu. Wedle relacji konstruktora, prywatnie posiadanym egzemplarzem karabinu samopowtarzalnego ostrzelał on atakujące samoloty, w wyniku czego jeden z nich został zmuszony do lądowania; pilot był ciężko ranny, a strzelec pokładowy został zabity celnymi strzałami z ziemi. Był to jedyny udokumentowany przykład użycia karabinu wz. 38M w czasie kampanii wrześniowej).

- Masowa produkcja grafenu

 • Zespół pod kierownictwem dr. inż. Włodzimierza Strupińskiego z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME)